Skip to content

Xoom Expands its Money Transfer and Mobile Reload Services to Haiti

By Andrea Salcedo, Xoom Territory Manager for the Caribbean and South America

Sending money to your family and friends back home is important, but sometimes it can be a hassle—waiting in the line, taking money out of the ATM or driving to the store. And then you’re faced with worry about when (or worse—if) your money will actually reach your loved ones.

But not anymore. U.S. customers sending money to Haiti now have less to worry about. Xoom, a PayPal service, has partnered with C.A.M to provide cash pick-up and bank deposit. Forget about going to a store; you can securely send money to your family members or friends either online or through Xoom’s mobile app. Your money arrives quickly, and you can track transfers through text or email. And, for your peace of mind, we have a money back guarantee if the funds are not received. We also offer affordable rates – starting at a tiered fee of $3.99 for sending amounts below $50.

We aren’t stopping there. Xoom will soon be launching mobile top-up services to Haiti. This service will allow you to instantly send airtime credit online from the U.S. to prepaid mobile phones in Haiti, so your family members can avoid the hassle of walking to the store just to stay connected. It only costs 99 cents to reload any prepaid phone with Digicel and Natcom.

The World Bank states that Haiti receives $1.2B in remittances from the U.S. each year. In fact, personal remittances received in Haiti account for 23 percent of the country’s GDP – one of the highest in the world! Now, Xoom’s services, money back guarantee and 24/7 customer support will give you and your loved ones more choice, flexibility, convenience and security with when sending money abroad. Xoom is eliminating hassles and making sure your money reaches family and friends as quickly and easily as possible.

So, go ahead and bask in the sun this spring, and decide how you’ll enjoy the extra time and money saved on remittances. We’ve got your back!

 

XXX

Xoom kounye a ap ofri sèvis transfè lajan ak fason pou rechaje telefòn w an Ayiti.
Andrea Salcedo, Manajè Xoom pou Karaib ak Sid Amerik la

Voye lajan pou fanmi ak zanmi w an Ayiti trè enpòtan, min kèk fwa sa bay tèt chaje – pèdi tan nan liy, al nan ATM oubyen kondwi al nan boutik. Mete sou sa, enkietid w genyen sou posibilite pou lajan w voye a pa rive jwenn mounn lan.

Sa fini. Voje lajan an Ayiti vinn pi fasil kounye a. Xoom, yon konpayi transfè lajan a travè PayPal, mete tèt kole ak C.A.M pèmèt mounn  w voye lajan an pou li a al chèche li oubyen depoze li dirèk nan bank li pou li. zafè al nan ti boutik la fini, w ka voye lajan an tout sekirite bay fanmi ak zanmi w sou entènèt oubyen nan aplikasyon Xoom lan. Lajan w ap rive plop plop epi w ka wè tout detay sou tranzaksyon an a travè teks oubyen email. Rete tèt frèt. Nou garanti w lajan w ap rive san problèm.  Nan ka kontrè, nap remèt w kòb w. Frè transfè nou byen ba. si wap voye pou pi piti ke $50 dola, wap peye sèlman $3.99

Nou pap rete la. Xoom Pral ovri trè byento sèvis Top- Up pou selilè an Ayiti. Sèvis sa a ap pèmèt w rechaje telefòn mounn ayiti an prese prese, konsa fammi w pap bezwen al pèdi tan nan ti boutik jis pou peye sèvis telefòn li. li koute sèlman 99 santim pou rechaje yon telefòn Digicel oubyen Natcom.

Daprè bank mondial, diaspora a voye plis pase 1 milya dola an Ayiti chak lane.  an fèt, lajan diaspora a voye a reprezante 23% nan tout lajan peyi a depanse. Yon gro chif nan nivo mondial. Kounye a ak sèvis Xoom nan, ki gen sèvis kliantèl 24 sou 24 ak garanti lajan w, fanmi w gen plis chwa, bon jan garanti ke lajan w ap rive an byen. Ak Xoom, pa gen grate tèt, lajan w rive plop plop.

Donk, Pran plezi w nan bon jan tanperati a epi panse kijan w pral fè ekonomi lajan ak tan w. Nap travay pou w.

Read more from Press Releases

Comments are closed.